Fremhevet bilde

Bærekraftsmål

Ikon
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Per i dag gjenvinner Norge om lag 43 %. Målet fra EU er på 70%. BG ønsker å strekke seg​ lengre med 100 % gjenvinning og ombruk via Go Green initiativet. 

En av utfordringene til entreprenørbransjen er å øke sorteringsgraden av avfall og ulike fraksjoner (metall, plast, tre m.m.) fra vei- og utbyggingsprosjekter. Sorteringsgraden anslås til å ligge på 70-80 % i dag. Det betyr at store volumer av tre, plast og metallfraksjoner enten kastes eller utnyttes på en ikke optimal måte (forbrenning i stedet for gjenbruk av trematerialer eks.vis). Målet til B&G er at vi skal greie å sortere 100 % av disse avfallsfraksjonene. Det er med stor stolthet og glede at vi nå ser at vi har oppnådd dette i vår GoGreen-pilot i Betna-Storemyra prosjektet.

I fortsettelsen av dette initiativet har vi inngått samarbeid med UiA som forsker på miljø-effektene av økt sortering samt hvordan vi kan øke gjenbrukgsgraden som følge av økt sortering. Eksempelvis kan trevirke til forskaling av betongstøyping gjenbrukes 3, 5 ja kanskje 10 ganger slik at behovet for ny tremasse reduseres dramatisk. Forskning og doktorgradsavhandlinger vil gjennomføres de kommende år for å finne kommersielle løsninger som kan optimalisere utnyttelsen og gjenbruken av materialene i hele kjeden.

Et annet eksempel er valg av betong. Det finnes ulike typer miljøklassifisering av betong, og vi jobber bevisst med å velge den type, som parallelt med at den tilfredsstiller kravene til byggeområdet (styrke, fasthet m.m.), gir et best mulig miljøavtrykk.

Bærekraftsmål

scroll til toppen