Fremhevet bilde

Hva gjør vi

Når vi sier at «Vi flytter fjell», så er det ganske nøyaktig det vi holder på med. Vi er en hovedentreprenør som leverer innenfor fagdisiplinene graving, boring & fjellsprengning, landmåling og fjellsikring, i både lokale og nasjonale prosjekter. Vi er en av Norges største landsdekkende maskinentreprenører, med ca. 400 ansatte og en omsetning på ca. 2,7 milliarder i 2023. Samferdsel er en av våre spesialdisipliner som innebærer alle våre fag, og mens du leser dette er vi i full gang med å utvikle kompliserte og omfattende veiprosjekter over hele landet.

Vår kultur er tuftet på hardt arbeid i kombinasjon med trivsel, og vårt mantra er forankret i alltid å levere til avtalt tid og pris. Vår topp moderne maskinpark består av alt fra gravemaskiner til dumpere og boremaskiner. De fleste er utstyrt med GPS for å effektivisere driften, noe som sørger for optimal utnyttelse av ressurser. Frakt av maskiner og utstyr sørger vi for selv, uansett avstand.

Våre fagdisipliner danner grunnlaget for vårt virksomhetsområde, og forteller om en utstrakt kompetanse og erfaring innenfor den omfattende entreprenørvirksomheten vår:

Graving

Som landsdekkende aktør utfører vi komplekse jobber innen både infrastruktur og samferdsel, og graving og flytting av masser utgjør derfor en naturlig del av vår arbeidshverdag. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever god planlegging, konsentrasjon og ikke minst kunnskap om underlaget. Våre erfarne maskinførere arbeider effektivt og presist, og leverer alltid god kvalitet.

Boring og sprengning

Boring og sprengning er to av våre kjerneområder. Dette er omfattende fag som krever profesjonell kunnskap om både geologi og fysikk, i tillegg til meget god planlegging og dokumentasjon. Vi påtar oss alle typer sprengningsoppdrag i hele landet, alt fra småspretting til store salver ved vei- og tunellbygging.

Landmåling

I 2014 innførte vi, som en av de første entreprenørene i landet, bruk av droner til innmåling og kartlegging. Med dronemåling oppnår vi svært nøyaktig og effektiv datainnsamling, og danner et godt grunnlag for planlegging og fremdrift. Vi bruker også droner for å evaluere utført arbeid, for best mulig å kontrollere at arbeidet er planmessig utført.

Fjellsikring

Vi bor i et land med bratt, ulendt og uforutsigbart landskap. En stor del av vårt arbeid er å sikre fjell og masser, som oftest i forbindelse med veiutbygging vi selv utfører. Vi har bred kompetanse og lang erfaring med fjellsikring, bygging av tuneller og sikring av løsmasseskjæringer.

Eiendom

Vi har vi en egen avdeling for eiendomsutvikling. Lokalkjente medarbeidere står klare til å hjelpe deg med valg av tomt, som vil oppfylle dine ønsker og behov. Som kunde hos oss har du total frihet til å velge både boligtype og byggherre. Ønsker du heller et nøkkelferdig bygg ordner vi selvsagt det også. Utvikling av eiendommer er en naturlig forlengelse av både kunnskap og erfaring som vi har opparbeidet oss gjennom årene, og eiendomsporteføljen vår inkluderer også forretningsbygg og industriområder.

scroll til toppen