Fremhevet bilde

Bærekraftsmål

Ikon
Mål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Målet er å begrense den globale temperaturstigningen til godt under 2 grader celsius.

Miljøvennlig maskinpark

​På Betna-Hestnes prosjektet er det installert en full-elektrisk drivlinje som innbefatter både maskiner og knuseverk for behandling av steinmasser.

B&G har en gjennomgående ny maskinpark hvor en stor andel kan bruke biodiesel.

B&G har også gått til anskaffelse av 2 elektriske dumpere.

Materialgjenvinning fra offshore-installasjoner

B&G har en betydelig maskinpark for rivning og gjenvinning.

Dette reduserer behovet for ny stålproduksjon og gir stor CO2 reduksjon.

Bærekraftsmål

scroll til toppen