Fremhevet bilde

Bærekraftsmål

Ikon
Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

For Bertelsen & Garpestad er det helt naturlig å dele våre innovasjoner innenfor bærekraft.

Hvis vi skal oppnå FN’s bærekraftsmål, MÅ vi jobbe sammen både i vår bransje og på tvers av bransjene. Dermed er vi helt transparente når det gjelder alt vi gjør innenfor bærekraft.

Som konkrete eksempler kan vi vise til at vi ikke sladder våre klima-innovasjoner ved innsyn. Vi sier alltid også ja til å delta på arrangementer for å dele våre kunnskaper og aktiviteter innenfor bærekraft. 

Bertelsen & Garpestad  er også en av aktørene i initiativet «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging».

Initiativet har fått støtte fra Grønn Plattform, og målet er å teste innovative løsninger som så blir kommersialisert og delt med andre aktører i bransjen. GoGreen er prosjektet vi bidrar med, og målet er å kunne vise totaleffekter av en slik innovasjon for hele verdikjeden i et nasjonalt perspektiv. Her samarbeider B&G tett med andre aktører som Statens Vegvesen og Nye Veier for økt bærekraft i sektoren.

Les mer om Grønn Plattform-initiativet her

For B&G er bærekraftsmål nr. 17 det viktigste vi kan bidra med for at bransjen samlet sett når bærekraftsmålene.

Bærekraftsmål

scroll til toppen