Fremhevet bilde

Bærekraftsmål

Ikon
Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

BDOs bygg- og anleggsanalyse for 2022 viser at det arbeider om lag 10,4 % kvinner i bygg og anlegg. Per i dag har B&G mellom 8-9 % kvinner i bedriften, hvorav 2,5 % arbeider ute på anleggene. Vi ønsker å strekke oss for å løfte frem de dyktige damene i bransjen og vise at dette er en bransje for alle, dermed har vi satt oss et mål om å starte utjevningen av kjønnsfordelingen. Vi i B&G har som målå ha 30 % kvinner i bedriften. 

Hos oss har vi damer ute i produksjonen som arbeider som maskinførere, riggsjåfører og lærlinger innen fjell og bergverk. Flesteparten arbeider i administrative stillinger som HR, økonomi, og i HMS/KS avdelingen. Vi har plass til flere gode damer på laget! ​​

På ingeniørsiden har vi samarbeid med Trainee Sørvest, hvor nyutdannede ingeniører får en mulighet til å komme ut i arbeidslivet og skape nettverk med andre nyutdannede. Gjennom programmet får traineene en mentor i bedriften som hjelper og veileder. De møtes til samlinger en gang i måneden for faglig input fra traineeprogrammet

Bærekraftsmål

scroll til toppen