Fremhevet bilde

Bærekraftsmål

Ikon
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Utenforskap

Vi er svært opptatt av hvordan B&G som en stor aktør i bransjen kan bidra til å bekjempe en av de største utfordringene i arbeids-Norge; UTENFORSKAP.

I initiativet GoGreen har vi gjennom samarbeid med NAV og flere andre instanser ansatt fire medarbeidere som bidrar i utvikling og uttesting av forbedret sortering og gjenvinning/gjenbruk av ulike fraksjoner (plast/metall/tre m.m.) i veiprosjekter. Disse var tidligere utenfor arbeidslivet med til dels store utfordringer (bl.a. rusmisbruk).

Gjennom tett oppfølgning og gradvis mestring av arbeidsoppgavene ser vi hvordan disse har fått økt tro på egne egenskaper, og livet utenfor jobb har også endret seg svært positivt. Målet er at disse skal bli langsiktige ressurser for B&G som også får muligheten til å prøve seg på nye arbeidsoppgaver. Dette har allerede skjedd med en av ressursene som nå går et løp for å bli maskinfører. Vi ønsker å bygge på disse erfaringene slik at stadig flere ressurser, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir en del av verdiskapningen i Norge.

Bærekraftsmål

scroll til toppen