fremhevet bilde

Aktuelt

Bertelsen & Garpestad AS kjøper 50 % av Brødrene Thorkildsen AS

Bertelsen & Garpestad AS kjøper 50 % av Brødrene Thorkildsen AS fra Vanse i Farsund. TT Anlegg AS eier og vil fortsatt eie de resterende 50 %. Avtalen ble signert 16 mai. 22.

Br. Thorkildsen er et velrennomert familieselskap som har drevet i 40 år. De har 75 ansatte inklusive 6 lærlinger og 70 maskin enheter med en ordrereserve på over 100 millioner kr.

Brødrene Thorkildsen, Knut og Roy vil fortsatt jobbe i firmaet for å sikre en god kontinuitet. Firmaet vil forbli et lokalt firma i Vanse . Nye og gamle eiere har stor tro på at dette vil styrke firmaet på lengre sikt. To solide eiere i bransjen meg god kunnskap vil kunne tilføre synergier på innkjøp , kompetanse , utførelse og også mulighet til å regne på større jobber.

Det er driftsselskapet som blir kjøpt og eiendommer holdes utenfor. Selskapet blir en strategisk samarbeidspartner på Sørlandet og sammen med TT Anlegg ser B&G frem til å videreutvikle firmaet.

Br. Thorkildsen er kjent for å ha gode , flinke ansatte og B & G har allerede i dag ca. 20 stk. innleid fra firmaet . Brødrene Thorkildsen har på lik linje med B & G kultur for å reise ut for å ta jobber. Dette oppkjøpet vil styrke muligheter for å ta større jobber regionalt og nasjonalt.

B & G og TT Anlegg ser fram til å jobbe med dette stolte , flotte firmaet i framtida og fortsatt ta ansvar lokalt.

Dette er det tredje oppkjøpet B & G gjør i løpet av 2022.

Bertelsen & Garpestad AS har 280 ansatte og omsetter for ca. 1.3 milliarder i året. Ordrereserven er på over 3 milliarder kroner.

Konsernet omsetter for 2 milliarder i året og har ordrereserve på over hele 4 milliarder kroner.

Aktuelt

scroll til toppen