fremhevet bilde

Aktuelt

Bertelsen & Garpestad inngår avtale om kjøp av 100 maskiner

Bertelsen & Garpestad har inngått en rammeavtale med Pon Cat på kjøp av inntil 100 maskiner. Rammeavtalen som gjelder for 2024-2026 har en verdi på ca. 250 millioner og ca. 2500 tonn maskiner.

I avtalen ligger også maskiner for det grønne skiftet, noen elektriske maskiner, og maskiner som har svært lave utslipp.

Pon Cat kom med det beste tilbudet ut ifra Bertelsen & Garpestad sine definerte behov.

Valget ble gjort ut ifra en totalvurdering av økonomi, kvalitet, garantier og service.

Pon Cat har service punkter i hele landet og det har en stor verdi for Bertelsen & Garpestad. Vi har prosjekter over det ganske land, og er helt avhengig av at service apparatet fungerer 100 %. PON har gitt oss god sikkerhet for dette, og vi er svært godt fornøyde med det opplegget Pon Cat har lagt opp til.

Maskin størrelse er fra 8 til 70 tonn og omhandler gravemaskiner, hjullastere, dosere og dumpere.

Bertelsen & Garpestad er i fortsatt vekst og må hele tiden komplimentere/fornye sin maskinpark og til enhver tid ha det beste utstyret. Leveransene starter på nyåret.

Bertelsen & Garpestad og Pon Cat har hatt en veldig ryddig forretningsmessig prosess. Vi vil ha et tett samarbeid fremover og teste ut nye innovative løsninger.

 

Sitat Daglig leder i B&G:

Vi er svært godt fornøyd med avtalen vi nå har inngått med Pon Cat, de har levert en totalpakke som gir oss en god leveringssikkerhet, og ikke minst det å sikre produksjonen.

 

Sitat Christer Østerhus, Salgsingeniør i Pon Cat:

Vi er kjempefornøyde med å ha landet denne avtalen med en stor og seriøs maskinentreprenør som Bertelsen og Garpestad. Det er en betydelig avtale for oss i Pon, og det er kjekt at det var totalen som var avgjørende for valg av leverandør.

Caterpillar leverer produkter av høyeste kvalitet som skal sikre kunden god økonomi i form av oppetid og produksjon -tonn/liter drivstoff og dette sammen med vårt landsdekkende serviceapparat så er vi sikre på at vi er rett leverandør for B&G.

Alle gravemaskiner fra 313 og oppover blir levert med vektsystem som standard fra fabrikk slik at B&G får full kontroll over utnytelsen på maskinene via VisionLink som er Caterpillar sitt system for overvåkning av maskinflåten.

Det har vært en meget god og profesjonell prosess med gruppen i B&G fra start til slutt, og vi som leverandør har blitt utfordret for å komme opp med gode løsninger for kunden.

Åtte fornøyde folk etter at avtalen er signert.

Fv. Stig Vigeså (senior rådgiver Pon Cat), Tove Ree (regionsleder Pon Cat), Frank Austad (salgssjef Pon Cat), Frank Landmark (innkjøpsleder B&G), Christer Østerhus (salgsingeniør Rogaland Pon Cat), Øyvind Langemyr (daglig leder B&G), Per Inge Gravdal (maskinkoordinator B&G), Trond Bjorheim (verkstedleder B&G). 

Aktuelt

scroll til toppen