Fremhevet bilde

Aktuelt

Kontraktsignering E39 Stormyra - Staurset

Bertelsen og Garpestad AS har sikret seg en kontrakt verdt 560 millioner kroner for bygging av ny E39 mellom stormyra og Staurset i Heim kommune i Trøndelag.

Prosjektdirektør i Statens vegvesen, Ove Nesje og daglig leder i Bertelsen & Garpestad, Geir Nesland Nilsen håndhilser foran utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik som var med på Teams.

Statens vegvesen bygger i perioden 2020 – 2026 tre nye parseller på E39 mellom Betna og Stormyra i Heim kommune, Trøndelag fylke. Når dette prosjektet er fullført, vil det bli en sammenhengende god europaveistandard på hele denne strekningen av E39.

Delstrekning 3, Stormyra – Staurset, som dette kontraktsarbeidet består av, skal gjennomføres i perioden april 2024 – september 2026.

Kontraktsarbeidet omfatter i hovedsak bygging av ca. 10,6 km ny to-felts E39 mellom Stormyra og Staurset.

Det skal bygges et nytt kanalisert veikryss mot fylkesvei 680 i retning Kyrksæterøra og Aure, samt et T-kryss på Barhals med tilhørende avkjørsler, sideveier og landbruksveier. Den planlagte hastigheten på den nye veien vil være 80/90 km/t.

Strekningen går i stor grad langs eksisterende vei, og terrenget er delvis bratt. Arbeidet krever derfor god logistikk og erfaring med håndtering og flytting av store mengder masse.

Trafikkmengden på veien mellom Søo bru og det nåværende krysset mot fylkesvei 680 er rundt 2250 kjøretøy per dag, hvorav 18% er tunge kjøretøy. Fra det nåværende krysset E39/fv. 680 til Staurset er trafikkmengden omtrent 1400 kjøretøy per dag, med samme andel tunge kjøretøy. Disse tallene er fra 2022. Trafikken gjennom døgnet og uken er preget av periodisk køkjøring i retning Trondheim, hovedsakelig på grunn av fergestrekningen Kanestraum–Halsa. Det er strenge krav til håndtering av trafikkavviklingen på den eksisterende E39 i byggeperioden.

I tillegg til veiutvidelsen inkluderer kontrakten bygging av 7 betongkonstruksjoner:

  • undergang ved Kårøydalsvegen,
  • bru over Fjelna,
  • driftsundergang ved Ørstadbekken,
  • Skardbekkbrua,
  • kulvert Barhalsbekken,
  • kulvert Haukvikaelva for E39
  • kulvert i Grønsetelva,

samt to mindre driftsbruer oppstrøms og nedstrøms kulvert i Grønsetelva.

Vegenes drenssystemer og tilhørende følgetiltak inngår i kontrakten. Det skal etableres strekninger med gatelys ved større avkjørsler og busstopp.

Rekkverk på betongkonstruksjoner og veier for øvrig inngår i entreprenørens kontrakt. Alt rekkverk skal være etablert på de respektive strekningene før trafikk settes på ny veg.

Aktuelt

scroll til toppen