Fremhevet bilde

Bærekraft

Bærekraft

I Bertelsen & Garpestad er veien fra ide til handling kort - også når det gjelder bærekraft. Rett og slett fordi verden ikke har tid til å vente.

Dette sier vår styreformann Sverre Garpestad:

"De fleste av oss har hørt begrepet bærekraft bli brukt i mange forskjellige sammenhenger, både store og små. Det kan gjerne være litt vanskelig å definere hva bærekraft er, og hva det betyr ut fra det en hører og leser. Så hva betyr egentlig bærekraft? 
Bærekraft handler ikke bare om det ytre miljøet som mange gjerne forbinder ordet med. Det handler om miljø og klima, sosiale forhold, ansvarlig- og etisk forretningsstyring. 

Klima og miljø handler om det ytre miljøet, om klimaendringer, ressursbruk og andre faktorer som påvirker klimaet og miljøet. Innenfor dette feltet skjer det mange fremskritt for at vi sammen skal klare å nå klimamålene.
Visste du at GoGreen prosjektet som ble lansert på Betna-Stormyra har en avfallssorteringsgrad på nærmere 100%? 

Sosiale forhold handler om det medmenneskelige, om inkludering, arbeidsmiljø og opplæring. Det er god bærekraft å ha en arbeidsplass hvor arbeidstakerne trives, føler seg sett og verdsatt. 
Visste du at i BG har vi et sykefravær under 3 %?

Ansvarlig og etisk forretningsstyring handler blant annet om antikorrupsjon, innkjøp og leverandørvalg. Ved å velge riktige innkjøp og leverandører er bedrifter med på å fremme bærekraftige valg."

Ikon
Klima og miljø
 • Klimaendringer og -risiko
 • Klimagassutslipp
 • Elektrifisering
 • Energieffektivisering
 • Ressursutarming
 • Avfall og forurensing
 • Biologisk mangfold og tap av natur
Ikon
Sosiale forhold
 • Lokalsamfunn
 • Rettferdig omstilling
 • HMS
 • Mangfold, inkludering og likestilling
 • Arbeidsmiljø og ansattforhold
 • Opplæring og utdanning
Ikon
Ansvar og etisk forretningsstyring
 • Korrupsjon
 • Anti-hvitvasking
 • Skatt
 • Personvern
 • Innkjøp og leverandører

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

I Bertelsen & Garpestad jobber vi kontinuerlig med å sikre at vi oppfyller disse kravene blant annet gjennom risikoanalyser og tett oppfølging i prosjekter og daglig drift. 

 

Pågående bærekrafts initiativer

Elektrifisering av maskinparken
Redusert tomgangskjøring
Gjenbruk av konstruksjonselementer
Nitrogenfritt sprengstoff
Miljøtilpasninger (myrflytting m.m.)
Energiprosjekter (vindmøller og vannkraft)
Økt sorteringsgrad og gjenvinning i veiprosjekter
Redusert utenforskap
Bærekraftsinnovasjoner deles med konkurrenter (eks: GoGreen, usladdet innsyn)
Sentral aktør i Grønn Plattform initiativet «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging»
scroll til toppen