Fremhevet bilde

Entreprenør

Lang erfaring innen entreprenør

Ser du etter kompetente fagfolk til graving, boring, sprengning, landmåling eller fjellsikring? Vi i Bertelsen & Garpestad har høy kompetanse og lang erfaring innen disse fagfeltene og bistår gjerne i ditt prosjekt.

Graving

Som en landsdekkende aktør utfører vi komplekse jobber innen både infrastruktur og samferdsel. Graving og flytting av masser utgjør en stor del av vår arbeidshverdag. Våre erfarne maskinførere arbeider effektivt og presist, og leverer alltid god kvalitet. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever god planlegging og konsentrasjon, og ikke minst kunnskap om underlaget som skal kjøres på eller graves i. Derfor er det en trygghet i at våre maskinførere kan sette sin lit til oppdatert satellitt- og GPS-teknologi slik at sjansene for uhell under graving blir minimale.

Boring og sprengning

To av våre kjerneområder er boring og sprengning. Det er omfattende fag som krever bred kunnskap om både geologi og fysikk, samt meget god planlegging og dokumentasjon. Vi påtar oss alle typer sprengningsoppdrag i hele landet, alt fra småspretting til store salver ved vei- og tunellbygging. Sikkerhet og HMS er vårt hovedfokus ved sprengningsarbeid, og gjeldende krav til dekning og varsel om rystelser ivaretas alltid. B&G bruker også en rystelsesmåler som dokumenterer at alt skjer innenfor lovverket. Vi utfører alt fra pallboring til injiseringsboring og grovhullsboring for kabel og rørgjennomføringer, samt mer komplekse oppdrag som stagboring. Vi tar på oss bore- sprengningsoppdrag på kort varsel og sender våre rigger over hele landet.

Landmåling

I 2014 innførte Bertelsen & Garpestad AS som en av de første entreprenørene i landet bruk av droner til innmåling og kartlegging. Med dronemåling oppnår man svært nøyaktig og effektiv datainnsamling. I tillegg gir det en veldig god innmåling av eksisterende terreng som gir et godt grunnlag for planlegging av fremdriften i prosjektene. Vi bruker også droner for å evaluere fullført arbeid og for å kontrollere at alt er planmessig utført. Materiellet som samles inn fra dronen benytter vår stikningsaveling til å lage ortofoto og terrengmodeller i 3D. Våre ansatte i stikningsavdelingen har utdanning innen landmåling og geomatikk, i tillegg til variert og lang erfaring. Tjenestene leies gjerne ut til mindre private byggeprosjekter så vel som store jobber for det offentlige.  Dronene er involverte i kommunal flomsikring, kartlegging av områder til boligfelt, terrengmodeller til vindmølleparker og veiprosjekter, samt flyfoto av pågående prosjekter.

Fjellsikring

Vi bor i et land med bratt, ulendt og uforutsigbart landskap. En stor del av vårt arbeid er å sikre fjell og masser, som oftest i forbindelse med veiutbygging vi selv utfører. Vi har stor kompetanse og lang erfaring med fjellsikring, bygging av tuneller og sikring av løsmasseskjæringer. I tillegg til tunellbyging stabiliserer vi fjell ved hjelp av blant annet rensk, montering av nett, rasgjerder og bolting. Før vi setter spaden i jorda, kartlegger våre ingeniørgeologer sikringsomfanget og hvilke sikkerhetsmessige utfordringer det byr på.

Våre selskaper

scroll til toppen