Fremhevet bilde

Løstein

Evigvarende kvalitetsstein fra Bertelsen & Garpestad AS i Sirevåg

Bertelsen & Garpestad produserer stein til muring til bruk på private tomter og veianlegg.

Vår produksjon har vi i Sirevåg i Hå kommune, det er ca en halvtimes kjøring fra Egersund mot Jæren. Vi holder til i steinbruddet til NSSI i Sørskogvegen 86. Der håndterer vi store blokker fra deres vrakproduksjon som vi knekker opp i ulike størrelser.


Vi har to sager
med diamant-wire som deler opp blokkene i håndterbare evner som sendes til knekking. Maskinene vi bruker "klemmer" av steinen med en hydraulisk kraft på ca 950 tonn i en sakte bevegelse med en over- og underkniv. Det gjør at steinen går av i en rett skur og minner om en god gammeldags kilt stein uten boremerker.


Det har en stor miljømessig gevinst å kunne benytte seg av denne type stein. Det vil si at en slipper kostnader med til og fra transport av stein som er vrak, vi henter blokker direkte fra North Sea Stone Industry (NSSI)/ Lundhs AS. Vår produksjon vil ha et svært lite fotavtrykk på miljøet


Knekkesteinen er først og fremst tenkt brukt til løing og
murer, men kan legges som kantstein med en enkel rekke eller brukes som sittebenker.


Med denne steinen kan en gjøre nesten hva en vil - det er kun fantasien som setter grenser. Det mange glemmer med denne type naturprodukt, er at muren kan plukkes ned og settes opp igjen/gjenbrukes. Et produkt skapt av tiden som tåler tidens tann. Etter 100 år er det bare å vaske steinen så er den god som ny igjen, det går ikke med betongstein!


Knekkesteinen
kan også bestilles med forskjellige lengder og vi lager «kurvesteiner» på bestilling, det blir flotte murer av sånt!


ANORTOSITT
Anortositt er en dypbergart som nesten utelukkende består av kalsium-natrium feltspat (plagioklas). Hvis mengdeforholdet mellom kalsium og natrium er "riktig" viser krystallene intens fargespill i blått, gult og grønt.


Det er vanskelig
å unngå å bli fascinert av det nakne, småkollete landskapet som preger kysten mellom Flekkefjord og Ogna. Vi ser med en gang at her må berggrunnen ha en helt spesiell sammensetning for å gi opphav til et så næringsfattig jordsmonn. Forklaringen er at mesteparten av bergartene på denne strekningen består av en feltspatrik størkningsbergart som i tidligere tider ble kalt for "Labradorsten", men som vi i dag betegner "Anortositt"


Vi leverer spesialtilpasset stein etter ønske

  • Hjørnesteiner
  • Toppstein med naturlig overflate i topp
  • Mursteiner med høyde 30 cm
  • Steiner for mur med kurve

Prosjektreferanser

18520 Boliger Ørnekula

18540 Tjemslandsmarka Næringstomt

19117 VVA Søreng

19124 Lagerbygg Hovland

19145 Egersund Torg

Klikk her for å se våre produkter og prisliste

Klikk her for å se vår lokasjon

scroll til toppen